มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพลง ใต้ร่มพระบารมี

        ตั้งจิตกราบวันทา สมเด็จย่าของไทย
พระคุณอาบดวงใจมิเลือน
เกื้อกูลเด็กพิการ งานที่คอยย้ำเตือน
ทรงปลูกฝัง เหมือนทางแห่งใจ

        อนุเคราะห์คนพิการ ให้พลังชีวา
เอื้ออาทรเมตตาเรื่อยไป
อดทน อุทิศตน สร้างความดีไว้
ตราบสุดท้ายแรงกายที่มี

        โปรดทรงได้รับรู้ จะจดจำแนบใจ
ก้าวตามไปด้วยรักภักดี
เพื่อพระปณิธาน ได้สืบสานทวี
ฝากเป็นศรีคู่ไทยยั่งยืน

เพลง ดอกเฟื่องฟ้า

ทำนอง เพลงไทยเดิม
เรียบเรียง เพชร มาร์
เนื้อร้อง โรงเรียนศรีสังวาลย์

 

        โอ้เจ้าดอกเฟื่องฟ้า
กรุณาจะไม่ลืมเลย
ทุกทุกท่าน ที่เคย เกื้อกุล
พวกเรามา

        ขอบใจ ขอบคุณ ขอบคุณ
การุณ เหลือที่
ด้วยอ้อมโอบ อารี
สุดที่ จะพรรณนา

        ขอให้ท่าน จงประสบ จงประสบ
โชคดี มีชัย
ขอพระรัตนตรัย ปกป้อง
คุ้มครอง ท่านเทอญ