มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ติดต่อมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

78/11 หมู่ 1 ต.บางตลาด ถ.ติวานนท์

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร: 02-583-9596 , 02-583-9597

แฟ็กซ์: 02-583-6681

EMAIL: office@fwc1954.org

แผนที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

จุดสังเกตมูลนิธิ

อาคารสีเทา-เหลือง-แดง มีสะพานลอยด้านหน้า
ติดกับกรมชลประทาน , ตรงข้ามวัดชลประทานรังสฤษดิ์

รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีกรมชลประทาน (ทางลงฝั่งกรมชลประทาน) ระยะทางประมาณ 500 เมตร / 1 ป้ายรถเมล์