มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบริจาคเงิน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในการช่วยเหลือเด็กพิการ ได้ที่ช่องทางดังนี้

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไป

ลดหย่อนภาษีได้

เคาน์เตอร์รับบริจาคมูลนิธิ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 7.30 - 17.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์

เวลา 7.30 - 17.30 น.

โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ฺฺBBL

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

เลขที่บัญชี 207-4-10288-6

ฺฺBBL

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เพื่อกองทุนทั่วไป

เลขที่บัญชี 207-0-90429-3

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สมทบทุนสร้างอาคารเพื่อการบำบัดรักษา

เลขที่บัญชี 305-2-38448-2

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

เลขที่บัญชี 123-0-23807-7

E-Donation

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-DONATION ยอดบริจาคส่งข้อมูลเข้าสรรพากรโดยตรง ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน

สามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น

🔹ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-DONATION ยอดบริจาคส่งข้อมูลเข้าสรรพากรโดยตรงสามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้นไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน🔹

ผู้บริจาคกรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมระบุ "ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์" เพื่อมูลนิธิดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้ง ได้ดังนี้

เแฟ็กซ์ 02-583-6681

อีเมล์ office@fwc1954.org

มูลนิธิจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้กับผู้บริจาค ตามลำดับต่อไป

การบริจาคเลี้ยงอาหาร

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจัดเลี้ยงหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ท่านที่สนใจจัดเลี้ยงอาหารเด็กๆ สามารถจองวันและมื้อที่จะจัดเลี้ยง ดังรายละเอียดในภาพด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองเลี้ยงอาหารเด็กๆ ได้ที่

โทร 02-583-9596-7 กด 0

การบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค

สิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น สำหรับดูแลน้องๆ เด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

🏦บัญชีมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ🏦 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 305-238-4482 ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สมทบทุนสร้างอาคารเพื่อการบำบัดรักษา บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 123-023-8077 ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น TRUE MONEY บริจาคผ่านบัตรเครดิต VISA / MASTER CARD ทุกธนาคาร หรือตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ในรูปแบบรายเดือน ติดต่อได้ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อรับใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี 🔹ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-DONATION ยอดบริจาคส่งข้อมูลเข้าสรรพากรโดยตรงสามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้นไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน🔹 ☎️สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่☎️ Line OA: @397hriss Facebook: https://www.facebook.com/handicappedthai Website : https://www.fwc1954.org/ E-mail: office@fwc1954.org สำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 78/11 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-583-9596, 02583-9597 โทรสาร 02-583-6681