มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบริจาคเลี้ยงอาหาร

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจองเลี้ยงหรือตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจองเลี้ยงหรือตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองเลี้ยงอาหารเด็กๆ ได้ที่

โทร 02-583-9596-7 กด 0