มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบริจาคเลี้ยงอาหาร

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เปิดให้ผู้ที่สนใจจัดเลี้ยงอาหารน้องๆเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

สามารถจัดเลี้ยงให้น้องๆได้ 3 มื้อ คือ อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เวลารับประทานอาหาร

อาหารเช้า รับประทานเวลา 7.00 น.
อาหารกลางวัน รับประทานเวลา 11.00 น. และ 11.30 น.
อาหารเย็น รับประทานเวลา 16.45 น.

จำนวนน้องๆ

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้ง 3 มื้อ จะมีน้องๆไม่เกิน 100 คน

(สมทบทุนจัดเลี้ยงอาหารมื้อละ 5,000 บาท หรือตามความประสงค์)

วันจันทร์ - วันศุกร์

มื้อเช้า - มื้อเย็น จะมีน้องๆไม่เกิน 116 คน

(สมทบทุนจัดเลี้ยงอาหารมื้อละ 5,800 บาท หรือตามความประสงค์)

มื้อกลางวัน จะมีน้องๆไม่เกิน 230 คน

(สมทบทุนจัดเลี้ยงอาหารมื้อละ 11,850 บาท หรือตามความประสงค์)

****จำนวนน้องๆ ในแต่ละมื้อจะแตกต่างกันไปตามกิจกรรมและเงื่อนไขของเด็กแต่ละคน****

การสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมอาหารสำหรับน้องๆ ผู้บริจาคสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์รับบริจาคของมูลนิธิ หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไป

ลดหย่อนภาษีได้

ผู้บริจาคจัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงน้องๆ

ผู้บริจาคสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงน้องๆได้ตามความเหมาะสม โดยมูลนิธิจะออก ใบเสร็จรับสิ่งของให้กับผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจองเลี้ยงหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ท่านที่สนใจจัดเลี้ยงอาหารน้องๆ สามารถจองวันและมื้อที่จะจัดเลี้ยง ตามช่องทางดังต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองเลี้ยงอาหารเด็กๆ ได้ที่

โทร 02-583-9596-7 กด 0