มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การบริจาคเลี้ยงอาหาร

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจองเลี้ยงหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ท่านที่สนใจจัดเลี้ยงอาหารน้องๆ สามารถจองวันและมื้อที่จะจัดเลี้ยง ดังรายละเอียดในภาพด้านล่างนี้

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนจัดเลี้ยงอาหาร ได้ตามตารางกิจกรรมจองเลี้ยงหรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ บริจาคเลี้ยงอาหาร เลี้ยงขนม บริจาคอาหาร บริจาคขนม ทำบุญเลี้ยงอาหาร ทำบุญเลี้ยงขนม ทำบุญเลี้ยงไอศกรีม บริจาคการกุศล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองเลี้ยงอาหารเด็กๆ ได้ที่

โทร 02-583-9596-7 กด 0