มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพลง ดอกเฟื่องฟ้า

ทำนอง เพลงไทยเดิม
เรียบเรียง เพชร มาร์
เนื้อร้อง โรงเรียนศรีสังวาลย์

 

        โอ้เจ้าดอกเฟื่องฟ้า
กรุณาจะไม่ลืมเลย
ทุกทุกท่าน ที่เคย เกื้อกุล
พวกเรามา

        ขอบใจ ขอบคุณ ขอบคุณ
การุณ เหลือที่
ด้วยอ้อมโอบ อารี
สุดที่ จะพรรณนา

        ขอให้ท่าน จงประสบ จงประสบ
โชคดี มีชัย
ขอพระรัตนตรัย ปกป้อง
คุ้มครอง ท่านเทอญ