มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ระบบการจองเลี้ยงอาหารออนไลน์

การจองเลี้ยงอาหารสำเร็จแล้ว
กรุณารอการติดต่อกลับจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ภายใน 1-2 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร 02-583-9596 , 02-583-9597 กด 0