มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เปิดประมูลจำหน่ายรถยนต์

ประกาศมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่อง เปิดประมูลจำหน่ายรถยนต์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

รถยนต์บัสโรงเรียน HINO เครื่อง 6 สูบ 160 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น โดยสาร 40 ที่นั่ง เลขรถ AK 176KC-47023 เลขเครื่องยนต์ EH700-227085 บริจาคโดย CONVOY FOR KIDS ประกอบโดยอู่มีแสงบ้านโป่ง 1988 จำกัด

กำหนดยื่นซองประมูลที่สำนักงานฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น ถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ปิดรับซองเวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-583-9596 , 02-583-9597 ต่อ 313 (ในวันเวลาทำการ)

เปิดประมูลจำหน่ายรถยนต์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ จำนวน 1 คัน ได้แก่ รถยนต์บัสโรงเรียน HINO เครื่อง 6 สูบ 160 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น โดยสาร 40 ที่นั่ง เลขรถ AK 176KC-47023 เลขเครื่องยนต์ EH700-227085 บริจาคโดย CONVOY FOR KIDS ประกอบโดยอู่มีแสงบ้านโป่ง 1988 จำกัด