มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเด็กพิการ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟู และเข้าศึกษา ชั้น อ.1 – ม.3

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.30 – 11.30 น.

- อายุ 3-18 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562)

เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟู และเข้ารับการศึกษา ณ ศูนย์บริการคนพิการ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

ทำการคัดเลือกโดยการประเมินจากคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะทำงานสหวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์!! รับสมัครเด็กพิการ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟู และเข้าศึกษา ชั้น อ.1 – ม.3 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.30 – 11.30 น. - อายุ 3-18 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562) เพื่อเข้ารับการรักษาฟื้นฟู และเข้ารับการศึกษา ณ ศูนย์บริการคนพิการ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ทำการคัดเลือกโดยการประเมินจากคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคณะทำงานสหวิชาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 962 5664, 061 786 0888 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 78/11 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 LINE ID : socworkfwc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร 02-962-5664 , 061-786-0888

ไลน์ไอดี: socworkfwc