มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค แผนผังเว็บไซต์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ยินดีต้อนรับ... โทร 02-583-9596-7
ภาพกิจกรรม


   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ทรงพระกรุณาประทาน
เลี้ยงอาหารกลางวัน
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ทรงพระกรุณาประทาน
เลี้ยงอาหารกลางวัน
   
  เด็กๆร่วมงาน
เทศกาลคริสต์มาส
ณ ราชกรีฑาสโมสร(โปโลคลับ)
  การอบรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
นักกิจกรรมบำบัด
   
  การประชุมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ
ในทุนการกุศลสมเด็จย่า
  สัมมนาทางวิชาการ
ประจำปี 2563
ปรับเปลี่ยนชีวิตหลังวิกฤต Covid-19
   
  พิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า
  มอบเงินรางวัลพนักงาน
ปฏิบัติงานครบ 20 ปี
เกษียณอายุ ปี 2563
   
  พิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า
  ธรรมบรรยาย
"สุขกับธรรม"
โดยพระไพศาล วิสาโล
   
  ผู้ตรวจสอบภายนอก
ตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015
  ร่วมแสดงความยินดีในงาน
วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ครบรอบ 60 ปี
   
  บุคลากรมูลนิธิเข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
  การประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการรายบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2563
   
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  การตรวจมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ
ประจำปี 2563
   
  การอบรมพนักงาน
เรื่อง"การป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019"
  การอบรมพนักงานบริบาล
เรื่อง"การดูแลเด็กพิการ"
ณ ห้องกายภาพบำบัด
   
  การประชุมสรุปผล
การตรวจติดตามภายใน เพื่อรักษา
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
  กิจกรรมสายสัมพันธ์วันจาก
นักเรียนจบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
   
  กิจกรรมส่งเสริมสิทธิประโยชน์
แก่เด็กพิการที่จบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
  มูลนิธิร่วมกิจกรรม "เทศกาล
ความรักเเละการให้ ครั้งที่ 11"
ณ ตลาดบอง มาร์เช่
   
  คณะทันตแพทย์ และทีมงาน
จากมูลนิธิ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก
  การประชุมเเก้ไขปัญหาเด็กพิการ
และจัดเลี้ยงขอบคุณ
คณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   
logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: (66+) 02-583-9596 , 02-583-9597 Fax: (66+) 02-583-6681
Email: office@fwc1954.org

-->