มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค แผนผังเว็บไซต์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ยินดีต้อนรับ... โทร 02-583-9596-7
ภาพกิจกรรม


   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่นักเรียน
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ประทานของขวัญ
และอาหารกลางวัน
   
  คณะทันตแพทย์ และทีมงาน
จากมูลนิธิ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก
  การประชุมเเก้ไขปัญหาเด็กพิการ
และจัดเลี้ยงขอบคุณ
คณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   
  สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส2019
ให้แก่เด็กๆ ณ โปโลคลับ
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2563
บุคลากรมูลนิธิทั้ง 3 ฝ่าย
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
  พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
มอบเงินบำเหน็จแก่พนักงาน
เกษียณอายุการทำงาน
  สมาคมประกันชีวิตไทย
มอบเงินสนับสนุน
การดำเนินงานของมูลนิธิ
   
  พิธีรับมอบทุน
“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90”
และทุนสนับสนุนประจำปี
  วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ 34
ณ กรมประชาสัมพันธ์
   
  มอบรางวัลกิจกรรมพนักงาน
ร่วมประกวดชุดไทย...
ในเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการรายบุคคล
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   
  ชมรมดนตรีและนันทนาการ
สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มอบ
รถเข็นไฟฟ้าให้ ด.ญ.กนกพิชญ์ วงศ์มณี
ซึ่งเป็นนักเรียนในความดูแล
   
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
  ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ มอบทุน
สนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน และ
ค่าจ้างบุคลากรนักวิชาชีพเฉพาะ
   
  คณะกรรมการดำเนินการโครงการ
จิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดกิจกรรม
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
จัดประชุมพิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการรายบุคคล
   
  คณะทันตแพทย์ และทีมงาน
จากมูลนิธิ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก
  สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคฯ
จัดกิจกรรมอบรมเพศศึกษา
ให้แก่ครูและนักเรียน
   
  คณปติ โฮลดิ้ง จัดกิจกรรม
พาน้องๆชม PEPPA PIG LIVE
"CARE FOR CHILDREN"
   "SCBLIFE"
บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ
และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
   
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมชม
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  กิจกรรมมอบตัวนักเรียน
เเละประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2562
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดอบรม
"คนเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยน"
โดยวิทยากร ดร.วรภัทธ์ ภู่เจริญ
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดอบรม
"การเขียนหนังสือราชการ"
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
เเละอาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล
   
  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
ให้โอกาสน้องๆได้ชมการเเสดง
"Disney On Ice"
  กิจกรรมอบรม ISO 19011:2018
(According ISO 9001:2015)
ให้แก่บุคลากรมูลนิธิฯและโรงเรียนศรีสังวาลย์
   
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานพยาบาลเเก่พนักงานบริบาล
เเละทบทวนความรู้ภาคปฏิบัติ
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ร่วมกับ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้บริการฟื้นฟูเเละสอนเสริม
   
  กิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่
และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
เปิดบริการรับบริจาค
โดยการสแกน QR Code
   
  คณะนักศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด
(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
  กิจกรรมสายสัมพันธ์วันจาก
ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีสังวาลย์
   
  กิจกรรมส่งเสริมสิทธิประโยชน์
ให้แก่เด็กที่จบการศึกษา
และตรียมความพร้อมสู่สังคม
  สโมสรโรตารี่บางกะปิ
พาเด็กๆไปทัศนศึกษา
ณ หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ร่วมการแสดงและออกร้าน ในงาน
เทศกาลความรักเเละการให้ ครั้งที่ 10
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
รับสมัครคัดเลือกเด็กพิการ
ประจำปีการศึกษา 2562
   
  ประกาศ!! รับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
  การประชุมเเก้ไขปัญหาเด็กพิการ
และจัดเลี้ยงขอบคุณ
คณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   
  คณะทันตแพทย์ พอ.สว.
ให้บริการแก่เด็กพิการ
และบุคลากรของมูลนิธิฯ
  คุณศิกษก - คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
นำหนังกลางแปลงมาฉาย
ให้เด็กๆชม ปีที่ 33
   
  กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ ราชกรีฑาสโมสร(โปโลคลับ)
ประจำปี 2018
  พิธีมอบรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 3 คัน
ให้กับเด็กพิการ
ในความดูแลของมูลนิธิฯ
   
  มูลนิธิแม่บ้านอาสา มอบเงินรายได้
ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า
ในงาน "สมบัติผลัดกันชม 2561
  "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำคัญของโลก"
ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
   
  มูลนิธิฯจัดงาน
"ลอยกระทง สมัครสมาน
สืบสานประเพณีไทย"
  "Convoy For Kids"
พาน้องๆเที่ยว
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
   
  มูลนิธิฯจัดอบรม
"ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งเเวดล้อม"
  มูลนิธิฯจัดอบรม
"การจัดการความเครียดในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ"
   
  มูลนิธิฯจัดประชุม
พิจารณาฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการรายบุคคล
  มูลนิธิฯจัดอบรม
หัวข้อ "ธรรมะในการทำงาน"
โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ
   
  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ เยี่ยมชม
  ธนาคารกรุงเทพ
พาน้องๆชมการแสดงบัลเลต์
และศิลปิน GMM Grammy
   
  Year 5 Charity project
โดย น้องพจน์ โสภณศิริ
พาน้องชมฟุตบอล ไทยลีก
  คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ
“กว่าจะผ่านพ้นพายุ”
   
  พิธีไหว้ครู
โรงเรียนศรีสังวาลย์
ประจำปีการศึกษา 2561
  การตรวจร่างกายและประเมินผลเด็ก
หลังจากเปิดภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
   
  โครงการสัมมนาบุคลากรของมูลนิธิฯ
ประจำปี 2561
2-3 พฤษภาคม 2561
  โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
และฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
4 พฤษภาคม 2561

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: (66+) 02-583-9596 ,02-583-9597 Fax: (66+) 02-583-6681
Email: office@fwc1954.org