มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค แผนผังเว็บไซต์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยินดีต้อนรับ
ภาพกิจกรรม


   
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เสด็จประทานเลี้ยงอาหารกลางวันและประทานของขวัญ
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   
  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการร่วมงาน
"เทศกาลความรักและการให้"
ณ ตลาดบองมาร์เช่
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
จัดงานเปิดบ้านศรีสังวาลย์
   
  สโมสรโรตารี่บางกะปิ
พาเด็กๆไปทัศนศึกษา
หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
  ร่วมงานครบครอบ 40 ปี โรงเรียน
เธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ซึ่งรายได้มอบให้
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
   
  ในโอกาสที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ครบครอบ 56 ปี ได้มอบเงินเพื่อ
สนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ มาตรวจประเมิน
มูลนิธิ เพื่อรับรองมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ ประจำปี 2557
   
  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และคณะ
มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิ
  สมาคมอุตสาหกรรมไฟ้ฟ้าอิเล็ก
ทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ
   
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
และจัดกิจกรรมวันเด็ก
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิฯ
จัดกิจกรรมกีฬาสี และงานวันเด็ก
   
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
เลี้ยงอาหารเย็นในงานสวัสดีปีใหม่2557
  บริษัทเบญจจินดา มอบสิ่งของ
และเยี่ยมชม มูลนิธิฯ
   
  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
มอบสิ่งของให้แก่ มูลนิธิฯ
  มูลนิธิฯจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2557
ให้แก่พนักงานและครู
   
  อาจารย์ศิกษก บันลือฤทธิ์ และคณะ
นำหนังกลางแปลงมาฉายให้เด็กๆชม
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ของน้องๆที่เกิดในเดือนธันวาคม
   
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  เด็กๆไปร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
ที่โปโลคลับ
   
  คณะผู้บริหารโรงแรมคอนราด เลี้ยงอาหารว่าง
และมอบเงินสนับสนุนแก่รร.ศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
  บจ.ลินฟอกซ์โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย
ได้จัดโครงการ Convoy For Kids
โดยในปีนี้พาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิด ซาฟารีเวิล์ด
   
  บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ทาสีห้องกายภาพบำบัด ห้องกิจกรรมบำบัดและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ
  บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)
ร่วมจัดกิจกรรมอาสาทาสีห้องพยาบาล ทำความสะอาดสวน
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ใช้ในห้องพยาบาล
   
  อบรมพนักงาน ครู เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์
   ศูนย์ฯของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
จัดอบรมให้แก่พนักงานบริบาล
เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
   
  สุขสันต์วันเกิด มิว..นิษฐา จิรยั่งยืน ร่วมกับแฟนคลับ
เลี้ยงอาหารเย็นและจัดกิจกรรมให้เด็กพิการ
  อบรมการใช้ทักษะภาษาไทย ทั้ง 4 ด้าน
ฟัง พูด อ่าน เขียน แก่นักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
   
  40 ปี โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ โดยคณะผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิฯ
  ชมรมไทยซีคลับ จากบริษัทไทยซีเซ็นเตอร์ จำกัด
เยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯ และมอบเงินสนับสนุน
   
  บริษัท กรุงไทยพาณิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของ
  ถ่ายทำรายการ "ตี๋อ้วนชวนหิว"
ช่วงสุขใจอิ่มท้องกับง่วนสูน และมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯ
   
  คุณธวัช เผ้าดุสิต และคณะ
นำผัดไทยและขนมมาเลี้ยงน้องๆเด็กพิการ
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรม
พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์
   
  นักศึกษาสาขาการบัญชี รุ่น 53/24 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำกล่องมูลนิธิฯไปรับบริจาค
และได้นำเงินมอบให้กับทางมูลนิธิฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของ
  ข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี
เลี้ยงอาหารกลางเด็กๆ และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ
   
  กลุ่มเอิร์ทแคร์ ช้อปเปอร์ บิ๊กไบค์
ร่วมกับ เขียว คาราบาว จัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารแก่น้องๆเด็กพิการ
  คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์
เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ในโอกาสครบ 40 ปี
   
  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ บริจาคเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบความสุขให้กับเด็กๆ
  พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม และคณะ
บริจาคเงิน สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
   
  ว่าที่ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทาน และคณะ
มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯ
  คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า จัดกิจกรรม
40 ปี โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ เพื่อมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
   
  พิธีไหว้ครู
ประจำปี 2556
  พิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการทุนและพัฒนาการศึกษา
   
  การอบรมโครงการ
"พัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิการ"
  การสัมนาประจำปี 2556
ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
   
  พิธีรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์   การแข่งม้าการกุศล
ณ ราชกรีฑาสโมสร
   
  เมืองไทยประกันชีวิต พาน้องๆชม
Disney On Ice
  บลจ.เอเชียพลัส
บริจาคคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง
   
  สายสัมพันธ์วันจาก 2556
โรงเรียนศรีสังวาลย์
  ประเมินคัดเลือกนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2556
   
  เค-ไอซ์ AF9 + ทับทิม ร่วมกับดาราเดลี่
จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
และมอบทุนการศึกษา
  สโมสรโรตารี่พาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเล
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ
จ.เพชรบุรี
         
   
  ททบ.5 บริจาคเงิน 20,000 บาท
เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 55
  ETUDE ร่วมกับคณะดารา
จัดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนกว่า 300,000 บาท

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org